Τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. 7718/75144/05.09.2017 Απόφαση, η άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος DIMETHOL PROGRESS 40 EC (dimethoate 40% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή, καθώς, σύμφωνα με τον Καν. 2017/1135/ΕΕ, τροποποιήθηκαν τα MRLs για τις δ.ο. dimethoate και omethoate μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.

Συγκεκριμένα, από το φάσμα δράσης του προϊόντος αφαιρούνται οι καλλιέργειες της κολοκύθας, του πεπονιού και του καρπουζιού.

Όσον αφορά τα αποθέματα του προϊόντος με την παλιά ετικέτα:

  1. Επιτρέπεται η διάθεση των σκευασμάτων με ετικέτα σύμφωνη με την μέχρι σήμερα ισχύουσα έγκριση, μέχρι δύο (2) μήνες από την υπογραφή της παραπάνω Απόφασης, δηλαδή έως 05/11/2017.
  2. Για τις ποσότητες των σκευασμάτων που έχουν ήδη διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ο κάθε υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, ώστε να ειδοποιήσει για την τροποποίηση του φάσματος δράσης του προϊόντος τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης που έχουν ήδη προμηθευτεί το εν λόγω σκεύασμα.
  3. Κατά την πώληση συσκευασιών με παλιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης, οφείλει να ενημερώνει για την τροποποίηση του φάσματος δράσης του προϊόντος τους επαγγελματίες χρήστες και να βεβαιώνει τούτο στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.
  4. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να συμμορφώνονται με την παραπάνω απόφαση.

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τεχνικό Τμήμα της ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ (τηλ. 210 5550431).