Εκδόθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΑΑΤ) διευκρινιστικό έγγραφο (Αρ. Πρωτ. 9882/94945/12.09.2017), μέσω του οποίου παρέχονται διευκρινήσεις, υπό τη μορφή ερωτήσεων - απαντήσεων, σχετικά με την εφαρμογή της ΥΑ 8670/83089/01.08.2017 με την οποία καθίσταται υποχρεωτική η συνταγή χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων από 18/09/2017.

Κατεβαστέ ΕΔΩ τις διευκρινήσεις του ΥΑΑΤ σχετικά με την εφαρμογή της συνταγογράφησης.