Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ διαθέτει στην ελληνική αγορά το μυκητοκτόνο LAGOON 25 EW (tebuconazole 25% β/o), προϊόν της Sharda Cropchem Limited, στο οποίο χορηγήθηκε άδεια διάθεσης στην αγορά με την 435/7740/09.03.2018 ΥΑ (Αρ. έγκρισης κυκλοφορίας: 60668 /09.03.2018).

Το LAGOON 25 EW είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο, της ομάδας των DMIs (υποομάδα τριαζολών), με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες), και έγκριση στο Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες), τη Νεκταρινιά, τη Ροδακινιά, τα Σιτηρά (Βρώμη, Κριθάρι, Σίκαλη, Σιτάρι, Τριτικάλε) και το Σπαράγγι.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση του προϊόντος μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα παραγγελιών της ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ (τηλ. 210 555 9001-2) και με τους κατά τόπους τομεάρχες γεωπόνους της εταιρίας μας.