Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ διαθέτει στην ελληνική αγορά δυο νέα βιοκτόνα (εντομοκτόνα) ELLASECT® GEL (αρ. έγκρισης ΤΠ18-0274/13.07.2017)  και ELLASECT® ANTS GEL (αρ. έγκρισης ΤΠ18-0271/27.06.2017), προϊόντα της Sharda Cropchem Limited, για την αντιμετώπιση των κατσαρίδων και μυρμηγκιών αντίστοιχα.

Και τα δυο προϊόντα διατίθενται σε μορφή ετοιμόχρηστου δολώματος γέλης (Gel Bait), για ευκολία στην εφαρμογή τους, σε σύριγγες των 5 γραμ., κατάλληλων για χρήση από μη επαγγελματίες (ερασιτέχνες) χρήστες.

Το ELLASECT® GEL περιέχει τη δραστική ουσία imidacloprid (2,15% β/β) και χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση των ακμαίων και νυμφών της Γερμανικής (Blattella germanica) και της Ανατολικής (Blatta orientalis) κατσαρίδας, σε εσωτερικούς χώρους.

Το ELLASECT® ANTS GEL περιέχει επίσης τη δραστική ουσία imidacloprid (0,0098% β/β) και χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση των μυρμηγκιών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με εφαρμογή γύρω από κτίρια, στα πιθανά σημεία από τα οποία μπορεί να εισέλθουν μυρμήγκια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση του προϊόντος μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα παραγγελιών της ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ (τηλ. 210 555 9001-2) και με τους κατά τόπους τομεάρχες γεωπόνους της εταιρίας μας.