Τροποποιήθηκε με την αριθ. 6178/84501/12.07.2018 Απόφαση, η άδεια διάθεσης στην αγορά, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν τη δ.ο. mepiquat chloride (ρυθμιστής ανάπτυξης).

Σύμφωνα με την παραπάνω τροποποίηση, η χρήση του HEDIX 5 SL δεν περιορίζεται πλέον μόνο για χρήση σε βαμβάκι για την παραγωγή ίνας, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε βαμβάκι το οποίο προορίζεται για την παραγωγή προϊόντων με σκοπό την κατανάλωση από ανθρώπους ή ζώα.

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τεχνικό Τμήμα της ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ (τηλ. 210 5550431).