Δημοσιεύθηκε στις 30/05/2018 στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. ο Εκτελεστικός Κανονισμός 2018/783/ΕΕ, σύμφωνα με τον οποίο τροποποιήθηκαν οι όροι έγκρισης της δραστικής ουσίας imidacloprid.

Σύμφωνα με τον παραπάνω κανονισμό, τίθενται περιορισμοί στη χρήση των σκευασμάτων που περιέχουν τη δ.ο. imidacloprid και των σπόρων που έχουν υποστεί επεξεργασία (επένδυση) με προϊόντα που περιέχουν imidacloprid.

Συγκεκριμένα:
Σκευάσματα που περιέχουν imidacloprid, θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο ως εντομοκτόνα σε μόνιμα θερμοκήπια ή για την επεξεργασία/ επένδυση σπόρων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά σε μόνιμα θερμοκήπια. Η προκύπτουσα καλλιέργεια θα πρέπει να παραμείνει εντός μόνιμου θερμοκηπίου κατά τη συνολική διάρκεια του κύκλου ζωής της.

Οι περιορισμοί αυτοί θα ισχύσουν από τις 19 Σεπτέμβριου 2018.

Οι εταιρίες/ κάτοχοι της έγκρισης ΦΠ, οφείλουν να προβούν σε τροποποίηση των εγκρίσεων των σκευασμάτων που περιέχουν τη δ.ο. imidacloprid.

Όσον αφορά τη διαχείριση των αποθεμάτων με τη υπάρχουσα/ παλιά ετικέτα:

  1. Θα επιτρέπεται η τιμολόγηση από τους κατόχους των εγκρίσεων σκευασμάτων με την παλιά ετικέτα μέχρι τις 19/09/2018,
  2. Θα επιτρέπεται η πώληση σκευασμάτων με την παλιά ετικέτα από τα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης ΦΠ μέχρι τις 19/11/2018,
  3. Θα επιτρέπεται η χρήση σκευασμάτων με την παλιά ετικέτα μέχρι τις 19/12/2018.

Οι σπόροι που έχουν υποστεί επεξεργασία με σκευάσματα που περιέχουν τη δ.ο. imidacloprid, δεν θα πρέπει να διατίθενται στην αγορά ούτε χρησιμοποιούνται μετά τις 19/12/2018, με εξαίρεση:
α) Τους σπόρους που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μόνο σε μόνιμα θερμοκήπια και
β) Εάν η προκύπτουσα καλλιέργεια παραμένει εντός μόνιμου θερμοκηπίου κατά την πλήρη διάρκεια του κύκλου ζωής της.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τεχνικό Τμήμα της ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ (τηλ. 210-5550431, εσωτ. 4) και με τους κατά τόπους τομεάρχες γεωπόνους της εταιρίας μας.