Τροποποιούνται με την ΥΑ 8337/110309/08.08.2018 οι εγκρίσεις των ΦΠ που περιέχουν τη δραστική ουσία chlorpyrifos, ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων, σε εφαρμογή του Καν. (ΕΕ) 2018/686.

Στην απόφαση τροποποίησης (παρ. Α) φαίνεται το φάσμα δράσης των σκευασμάτων περιεκτικότητας 48% β/ο και μορφής ΕC, ως προς τους χρόνους εφαρμογής και το μεσοδιάστημα εφαρμογών, όσον αφορά τις εφαρμογές στο φύλλωμα αλλά και τις εφαρμογές στο έδαφος.

Όσον αφορά τη διαχείριση των αποθεμάτων με την υπάρχουσα/ παλιά ετικέτα:

  1. Επιτρέπεται η διάθεση σκευασμάτων με ετικέτα σύμφωνη με τη μέχρι σήμερα ισχύουσα έγκριση μέχρι δύο (2) μήνες από την υπογραφή της παραπάνω απόφασης, δηλαδή έως 08/10/2018.
  2. Για τις ποσότητες σκευασμάτων που έχουν ήδη διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ο κάθε υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, για να ειδοποιήσει τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης που έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω σκευάσματα για τις παραπάνω αλλαγές.
  3. Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει να ενημερώνει για την παρούσα τους επαγγελματίες χρήστες και να βεβαιώνει τούτο στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.
  4. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να συμμορφώνονται με την παραπάνω απόφαση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά μπορείτε να επικοινωνείτε με το τεχνικό τμήμα της ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ (τηλ. 210 555 0431) και με τους κατά τόπους τομεάρχες γεωπόνους της εταιρίας μας.