Ανακαλείται με την υπ’ αρ. 1504/25109/07.02.2019 Απόφαση η έγκριση (αριθ. έγκρισης 7968) του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) DIQUELL 20 SL (diquat 20% β/ο), σε εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1532.

Όσον αφόρα στη διάθεση των αποθεμάτων:

1. Επιτρέπεται η τιμολόγηση του σκευάσματος από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων έως 19/7/2019.
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης έως 19/9/2019.
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τους επαγγελματίες χρήστες έως 4/2/2020.

Οι τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες του σκευάσματος μετά το πέρας των ορισθεισών προθεσμιών, να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τεχνικό τμήμα της ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ (τηλ. 210 555 0431) και με τους κατά τόπους τομεάρχες γεωπόνους της εταιρίας μας.