Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ θα διαθέτει άμεσα στην ελληνική αγορά το ζιζανιοκτόνο MESOLON 10 SC (Mesotrione 10% β/ο), προϊόν της GLOBACHEM NV Βελγίου.

Το MESOLON 10 SC είναι μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων στον Αραβόσιτο.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τεχνικό τμήμα (τηλ. 210 5550431) ή με τους κατά τόπους γεωπόνους/ τομεάρχες πωλήσεων της εταιρείας μας.