Χορηγήθηκε με την υπ’ αρ. 6578/153793/26.6.2019 απόφαση του ΥΑΑ&Τ άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν REVOLVER 1,8 EC (abamectin 1,8% β/ο), για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση (άρθρο 53 του Καv. 1107/2009/ΕΕ) στην καλλιέργεια του βαμβακιού, για την αντιμετώπιση του Κίτρινου Τετράνυχου (Tetranychus urticae).

Πληροφορίες εφαρμογής του REVOLVER 1,8 EC στο βαμβάκι:


Στόχος: Κίτρινος Τετράνυχος (Tetranychus urticae).
Δοσολογία: 70-100 κ.εκ/ στρ. (όγκος ψεκ. υγρού 50-80 λίτρα/ στρ.).
Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος πλήρους κάλυψης με την εμφάνιση των προνυμφών ή των ακμαίων. Επανάληψη του ψεκασμού εφόσον εμφανιστούν εκ νέου τα ακάρεα.
Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών: Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημερών (εφόσον απαιτηθεί δεύτερος ψεκασμός).
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 20 ημέρες.

Έναρξη ισχύος της άδειας: 26/06/2019.
Λήξη ισχύος: 24/10/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση του προϊόντος μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τεχνικό Τμήμα (τηλ. 210 5550 431) και με τους κατά τόπους τομεάρχες γεωπόνους της εταιρείας μας.