Ανακαλείται, από 17-01-2020, με την υπ’ αρ. 6999/167199/05.07.2019 απόφαση, η έγκριση (αριθ. έγκρισης 14391) του φυτοπροστατευτικού προϊόντος DIMETHOL PROGRESS 40 EC (dimethoate 40% β/ο), σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1090, σύμφωνα με τον οποίο δεν ανανεώθηκε η έγκρισης της δραστικής ουσίας dimethoate.

Όσον αφόρα στη διάθεση των αποθεμάτων:

1. Επιτρέπεται η τιμολόγηση του σκευάσματος από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων έως 17/03/2020.
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης έως 17/06/2020.
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τους επαγγελματίες χρήστες έως 17/07/2020.

Οι τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες του σκευάσματος μετά το πέρας των προθεσμιών που αναφέρονται παραπάνω, να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τεχνικό τμήμα της ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ (τηλ. 210 555 0431) της εταιρείας μας.