Χορηγείται με την αρ. πρωτ. 4414/93465/26-6-2019 απόφαση του ΥΑΑΤ, οριστική άδεια διάθεσης (αρ. έγκρισης 60874) στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν DOURO 10 EC (penconazole 10%) και παράλληλα ανακαλείται η με αρ. 60232 άδεια διάθεσης στην αγορά του σκευάσματος.


Στο φάσμα του προϊόντος προστίθενται οι καλλιέργειες Αχλαδιά, Μηλιά, Τομάτα (Θ), Αγγούρι (Θ+Υ), Κολοκυθάκι (Θ+Υ), Αγγουράκι (gherkin) (Θ+Υ) και Κολοκύθα (Θ+Υ), ενώ, αφαιρούνται οι καλλιέργειες του Καπνού και των Καλλωπιστικών φυτών (Υ). Επιπλέον, για τις ήδη υπάρχουσες καλλιέργειας τροποποιούνται το φάσμα δράσης (δοσολογίες, τρόπος εφαρμογής, αριθμός εφαρμογών κ.τ.λ.).


Δείτε ΕΔΩ το νέο φάσμα του προϊόντος όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την παραπάνω τροποποίηση. Δείτε επίσης ΕΔΩ τη σχετική ενημερωτική επιστολή του Υπεύθυνου για τη Διάθεση του προϊόντος στην Αγορά (ΕΛΤΟΝ).


Να επισημανθεί ότι κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει αφενός να ενημερώνει για την παρούσα απόφαση τους επαγγελματίες χρήστες και αφετέρου να αναγράφει ότι πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση αυτή στο αντίστοιχο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.


Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τεχνικό τμήμα της ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ (τηλ. 210 555 0431).