Χορηγήθηκε άδεια διάθεσης στην αγορά (αρ. πρωτ. 13730/327885/23.12.2019, αρ. άδειας: 70366) στο Ζιζανιοκτόνο TERRIFIC 96 EC (s-metolachlor 96% β/ο), προϊόν της SYNGENTA CROP PROTECTION AG, το οποίο θα διατίθεται στην ελληνική αγορά αποκλειστικά από το δίκτυο της ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ.

Το TERRIFIC 96 EC είναι Ζιζανιοκτόνο της ομάδας των χλωροακεταμιδίων το οποίο εφαρμόζεται προσπαρτικά ή προφυτρωτικά για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και μερικών πλατύφυλλων ζιζανίων, στις καλλιέργειες βαμβάκι, αραβόσιτος, ζαχαρότευτλα, τομάτα, πατάτα και καπνός.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τεχνικό τμήμα (τηλ. 210 5550431), ενώ, για πληροφορίες σχετικά με την διάθεση του προϊόντος, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Παραγγελιών (τηλ. 210 555 9001-2) ή με τους κατά τόπους γεωπόνους/ τομεάρχες πωλήσεων της εταιρείας μας.