Επεκτείνεται, με την αρ. πρωτ. 868/22646/11.03.2020 Απόφαση του ΥΑΑΤ, το φάσμα δράσης του MORGAN 80 WG (captan 80%), σε Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας.

Συγκεκριμένα, στο φάσμα του προϊόντος προστίθενται οι παρακάτω καλλιέργειες:

  • ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ (Φουζίκοκο ή Φόμοψη, Κλαδοσπορίωση, Εξώασκος, Κορύνεο, Πολυστιγμάτωση και Φαιά σήψη),
  • ΚΕΛΥΦΩΤΟ ΦΙΣΤΙΚΙ (για Σεπτόρια, Βοτρυοσφαίρια, Αλτερνάρια),
  • ΚΑΡΥΔΙΑ (Ανθράκωση),
  • ΚΑΣΤΑΝΙΑ (Ανθράκωση).

Επίσης, στη ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ προστίθεται στο ήδη υπάρχον φάσμα, ως στόχος το Φουζίκοκο (Φόμοψη).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τεχνικό τμήμα της ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ (τηλ. 210 555 0431).