Χορηγήθηκε με την υπ. αρ. 3480/93396/31.03.2020 Απόφαση κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά (αρ. άδειας: 7968/31.03.2020), σύμφωνα με το άρθρο 53 του Καν. (ΕΚ) 1107/2009, μεταξύ άλλων, και στο φυτοπροστατευτικό προϊόν DIQUELL 20 SL (diquat 20% β/ο) για την αποξήρανση του στελέχους της πατάτας πριν την συγκομιδή.

Η κατά παρέκκλιση άδεια του DIQUELL 20 SL έχει έναρξη ισχύoς την 31-03-2020 και λήγει στις 28-07-2020. Η άδεια χορηγείται για χρήση του προϊόντος εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων: ΗΜΑΘΙΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΕΒΡΟΥ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΔΡΑΜΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ και ΗΛΕΙΑΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τεχνικό τμήμα της ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ (τηλ. 210 555 0431).