Επεκτείνεται, με την αρ. πρωτ. 4363/117524/04.06.2020 Απόφαση του ΥΑΑΤ, το φάσμα δράσης του μυκητοκτόνου PIRGUS 80 WG (fosetyl-Al 80%).

Συγκεκριμένα, στο φάσμα του προϊόντος προστίθενται οι παρακάτω Καλλιέργειες:


Αγγούρι (Υ), Καλλωπιστικά (Θ+Υ), Καρπούζι (Θ+Υ), Κολοκύθα (Θ+Υ), Κολοκυθάκι (Θ+Υ), Κολοκύθι (Θ+Υ), Μαρούλι (Θ), Πεπόνι (Θ+Υ), Φράουλα (Θ+Υ).

Μπορείτε να δείτε εδώ το φάσμα δράσης του προϊόντος (εγκεκριμένες καλλιέργειες, στόχοι, κ.τ.λ.) όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την ανωτέρω τροποποίηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τεχνικό τμήμα της ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ (τηλ. 210 555 0431).