Χορηγήθηκε, με την υπ. αρ. 10571/279499/07.10.2020 Απόφαση, κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά (αρ. άδειας: 7968/07.10.2020) σύμφωνα με το άρθρο 53 του Καν. (ΕΚ) 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν DIQUELL 20 SL (diquat 20% β/ο) για την αποξήρανση του στελέχους της πατάτας πριν τη συγκομιδή.

Η κατά παρέκκλιση άδεια του DIQUELL 20 SL έχει έναρξη ισχύoς την 07-10-2020 και λήγει στις 06-12-2020. Η άδεια χορηγείται για χρήση του προϊόντος εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων: Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Ηλείας, Αττικής, Σερρών, Κοζάνης, Καστοριάς, Πέλλας, Ημαθίας, Χαλκιδικής, Λασιθίου, Λάρισας και Έβρου.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τεχνικό τμήμα της ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ (τηλ. 210 555 0431).