Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της Υπουργικής Απόφασης του ΥΑΑΤ με αριθμ.πρωτ 103089/07.12.11 ανακαλείται η έγκριση κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος MANDRAK 25 WP ( δ.ο. fenoxycarb) με αριθμό έγκρισης 14191/24.07.07.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, απαγορεύεται απο τις 01/12/2011 η τιμολόγηση του σκευάσματος απο την εταιρεία ΕΛΛΑΓΡΕΤ.

Η πώλησή του προϊόντος απο τα καταστήματα λιανικής πώλησης και η χρήση του απο τους αγρότες επιτρέπεται μέχρι και την 30/11/2012. Τυχόν αδιάθετες ποσότητες του Mandrak 25 WP μετά τις 30/11/2012 παρακαλούμε όπως επιστραφούν άμεσα στις εγκαταστάσεις μας.