Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της Υπουργικής Απόφασης του Υ.Α.Α.Τ. με αρ. πρωτ. 103866/28.12.11 χορηγήθηκε ΟΡΙΣΤΙΚΗ έγκριση κυκλοφορίας νέο αριθμό 14378/28.12.11. Επισυνάπτουμε την εν λόγω απόφαση.

Δείτε την απόφαση