Επεκτάθηκε το φάσμα δράσης του εντομοκτόνου MATEUS® 10 CS (Lambda cyhalothrin 9,43% β/β), σύμφωνα με την Απόφαση 5734/68328/19-06-2015.

 

Στο νέο φάσμα δράσης, συμπεριλαμβάνεται στην ελιά, εκτός του Πυρηνοτρήτη, και ο Δάκος.

 

Βρείτε εδώ τη σχετική Απόφαση τροποποίησης.