Σύμφωνα με την Απόφαση 4119/48408, χορηγήθηκε κατά παρέκκλιση άδεια 120 ημερών στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν θειάφι σε μορφή WG και περιεκτικότητα 80% (προϊόν ΕΛΛΑΓΡΕΤ: FRAME 80 WG), για την αντιμετώπιση του παραμορφωτικού ακάρεος (ακάρεα της οικογένειας Eriophyidae) στην ποικιλία πράσινη ελιά Χαλκιδικής.

Η άδεια αφορά για χρήση από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πολυγύρου και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Χαλκιδικής.

Η ημερομηνία λήξης της άδειας είναι η 28-09-2015.