Σύμφωνα με την αρ. 6784/79975/17.07.2015 Απόφαση, χορηγήθηκε νέα έγκριση (αρ. 14530) στο εντομοκτόνο VIVIO 50 WP (δ.ο. Phosmet 50% β/β) και τροποποιήθηκε το φάσμα δράσης του. 

Βρείτε εδώ την έγκριση τους σκευάσματος με το νέο φάσμα δράσης.

Τυχόν υπάρχοντα αποθέματα του προϊόντος με ετικέτα που αναφέρεται στην προηγούμενη έγκριση του σκευάσματος (αρ. 1830), επιτρέπεται να πωλούνται από τις επιχειρήσεις χονδρικής και λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων για έξι επιπλέον μήνες από την υπογραφή της νέας έγκρισης (δηλ. έως 17/01/2016).
 
Η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τους επαγγελματίες χρήστες, επιτρέπεται για ένα επιπλέον έτος από την ημερομηνία που αναφέρεται ανωτέρω (δηλ. έως 17/01/2017).

Τέλος, βρείτε εδώ ενημερωτική επιστολή της BASF σχετικά με τη συμπεριφορά της δραστικής ουσίας phosmet (VIVIO 50 WP) στην ελιά/ ελαιόλαδο που προορίζονται για εξαγωγή στις ΗΠΑ.