Δημοσιεύτηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ) για την ορθολογική χρήση γ.φ. η ΚΥΑ 6669/79087/15-7-2015 (ΦΕΚ Β 1791), σύμφωνα με την οποία καθορίζονται, μεταξύ άλλων, και οι αποστάσεις ψεκασμού από χώρους προστασίας (π.χ. κατοικημένες περιοχές).

Συγκεκριμένα, στην παρούσα ΚΥΑ όπου ρυθμίζονται οι εξής αλλαγές:

  • Επιτυχείς ερωτήσεις/ απαντήσεις για τη λήψη του πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης από τους χρήστες γφ.
  • Ενημέρωση του κοινού για τα δηλητηριασμένα δολώματα με φυτοπροστατευτικά προϊόντα και την αντιμετώπισή τους.
  • Φορείς υλοποίησης των συστημάτων επιθεώρησης εξοπλισμού γεωργικών φαρμάκων.
  • Κατάταξη του επιθεωρημένου εξοπλισμού: Καθορισμός αποστάσεων ψεκασμού από χώρους προστασίας (π.χ. κατοικημένες περιοχές).