Εγκρίθηκε, με την Απόφαση 4869/57537 (Αρ. έγκρισης: 60488/21.12.2015) το μυκητοκτόνο COMRADE 20/8 SC (Azoxystrobin: 20% β/ο + Cyproconazole: 8% β/ο).

Το COMRADE 20/8 SC είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο μίγμα δύο δραστικών συστατικών, το Cyproconazole μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση και το Azoxystrobin μυκητοκτόνο με αντισπορογόνο δράση. Απορροφάται από τις ρίζες και από το φύλλωμα των καλλιεργειών και αναστέλλει την μιτοχονδριακή αναπνοή, με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της βλάστησης και της παραγωγής σπορίων καθώς και την αναστολή ανάπτυξης μυκηλίου του μύκητα.

Βρείτε εδώ αναλυτικότερες πληροφορίες για το προϊόν και το φάσμα δράσης του.