Τροποποιήθηκε σύμφωνα με την Απόφαση 2224/25618/29.02.2016, το φάσμα δράσης των σκευασμάτων που περιέχουν Chlorpyiphos 48% σε μορφή EC, SC ή WG (σκεύασμα ΕΛΛΑΓΡΕΤ: CYFOS 48 EC), λόγω των νέων MRLs που έχουν τεθεί για το Chlorpyiphos.

Στην παρ. Γ της συνημμένης Απόφασης (σελ. 8), αναφέρεται το νέο διάστημα τελευταίας επέμβασης πριν τη συγκομιδή (PHI), το οποίο αφορά όλα τα σκευάσματα της μορφής EC, SC ή WG με δραστική ουσία Chlorpyiphos.

Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει κάποια τροποποίηση όσον άφορα στις εφαρμογές του CYFOS 48 EC στο έδαφος και συνεπώς, αυτές συνεχίζουν να ισχύουν όπως στο παλαιό φάσμα δράσης

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διάθεση των αποθεμάτων σύμφωνα με την παρ. Δ της ανωτέρω Απόφασης, προς αποφυγή ύπαρξης υπολειμμάτων σε καλλιέργειες. Συγκεκριμένα:

Α. Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει να ενημερώνει για την Απόφαση τροποποίησης του φάσματος τους επαγγελματίες χρήστες, και να βεβαιώνει τούτο στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.

Β. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να συμμορφώνονται με την Απόφαση τροποποίησης του φάσματος του προϊόντος.

Δείτε εδώ το νέο - αναθεωρημένο φάσμα δράσης του προϊόντος.