Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ συμμετέχει στο πρόγραμμα Συμβολαιακής Τραπεζικής που υλοποιείται από την Τράπεζα Πειραιώς, κατανοώντας  ότι είναι  επιτακτική η ανάγκη εναλλακτικής χρηματοδότησης του αγροτικού τομέα που θα οδηγήσει στη στήριξη και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των παραγωγών και επιχειρήσεων του κλάδου.

Στην ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ πιστεύουμε ότι ο αγροτικός τομέας αποτελεί βασικό πυλώνα της Ελληνικής Οικονομίας και μπορεί να αποτελέσει βασική συνιστώσα της πορείας προς την ανάκαμψή της. Μπροστά στις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται, δηλώνουμε παρόντες στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται και στις καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται, οι οποίες ως στόχο έχουν τη στήριξη και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα.

Η μακρόχρονη πορεία, άνω των 50 χρόνων, της εταιρείας μας στον σημαντικότατο αυτό κλάδο της οικονομίας, εγγυάται τη συνέχιση της προσπάθειάς της στην επίτευξη των στόχων, όπως αυτοί διαμορφώνονται στις σημερινές συνθήκες.

Βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας.