Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ, ξεκίνησε τη διάθεση του προϊόντος NICOSH 4 OD (nicosulfuron 4% β/ο).

Το NICOSH 4 OD, είναι διασυστηματικό και μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, για την καταπολέμηση ορισμένων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες αραβοσίτου.

Βρείτε εδώ αναλυτικότερες πληροφορίες για το προϊόν και το φάσμα δράσης του.