Ανακαλούνται από την 01/11/2016, τα βιοκτόνα (Παρασιτοκτόνα Υγειονομικής Σημασίας -Εντομοκτόνα) IANOS 25 EC (permethrin 25% β/ο) και IANOS 1 DP (permethrin 1% β/β) με τις αρ. πρωτ.: 6856/75875/ 04.07.2016 και 6839/75855/ 04.07.2016 Αποφάσεις, αντίστοιχα.

Σχετικά με την διαχείριση τυχόν αποθεμάτων των δυο προϊόντων, ισχύουν  τα ακόλουθα:

1) Επιτρέπεται η τιμολόγηση των παραπάνω βιοκτόνων από τον κάτοχο της έγκρισης προς κάθε ενδιάμεσο προμηθευτή ή σημείο πώλησης, έως 31/10/2016.

2) H τελική διάθεση και χρήση των υφιστάμενων αποθεμάτων των βιοκτόνων (δηλαδή η πώληση τους από τα καταστήματα λιανικής πώλησης και τη χρήση τους από τους καταναλωτές), μπορεί να συνεχιστεί έως 365 ημέρες από την ημερομηνία έγκρισης της δραστικής ουσίας (δηλαδή έως την 30/04/2017).

3) Τυχόν αδιάθετες ποσότητες μετά την 01/05/2017, συγκεντρώνονται από τον κάτοχο της έγκρισης για επαναεξαγωγή ή ασφαλή καταστροφή, με δαπάνες και ευθύνη αυτού.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας μας (τηλ. 210 5550431).