Τροποποιείται η έγκριση κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος SELAS 24 EC (Clethodim 24% β/ο), βάσει της Υπουργικής Απόφασης του Υ.Α.Α.Τ. με αρ.πρωτ. 102325/07.11.11, ώς προς την εγγυημένη σύνθεση, τον παρασκευαστή και το εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο., τον κάτοχο της έγκρισης, τον παρασκευαστή και το εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης.

Ως εκ τούτου, λόγω των ανωτέρω αλλαγών προκύπτει η νέα, ανάλογη διαμόρφωση στην ετικέτα του προϊόντος. (Δείτε στο συνημμένο αρχείο τις αλλαγές που αναφέρονται στην εν λόγω τροποποίηση).

Δείτε την απόφαση