Σε εφαρμογή του Καν. 1313/2016/ΕΕ, ο οποίος τροποποιεί τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας glyphosate και συγκεκριμένα απαγορεύει τη χρήση της βοηθητικής ουσίας POE-tallowamine σε όλα τα σκευάσματα που περιέχουν glyphosate, ανακλήθηκε, με την ΥΑ 10660/116266/19.10.2016, η 7477/03.07.1195 έγκριση του προϊόντος IPIGLYCE 36 SL (glyphosate 36% β/ο).

Σχετικά με τη διάθεση των αποθεμάτων:

  1. Επιτρέπεται η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων έως την 22.11.2016.
  2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης για έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του Καν. 1313/2016/ΕΕ (δηλαδή έως τις 22.02.2017).
  3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω (δηλαδή έως 22.02.2018).
  4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά την 22.02.2018, θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ έχει ήδη δρομολογήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για την έγκριση και σύντομα θα μπορεί να διαθέτει στην ελληνική αγορά νέο σκεύασμα glyphosate, προϊόν της Monsanto Europe S.A. σε συνεργασία με την Finchimica S.p.A., με την εμπορική ονομασία IPIGLYCE NEW 36 SL, το οποίο δεν θα περιέχει τη βοηθητική ουσία POE-tallowamine.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τεχνικό τμήμα (τηλ. 210 5550431) ή με τους κατά τόπους γεωπόνους της εταιρίας μας.