Σε συνέχεια της δημοσίευσης του Καν. 2016/452/ΕΕ με τον οποίο τροποποιούνται τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων (MRLs) για τη δ.ο. captan, τροποποιείται ανάλογα και στο φάσμα δράσης του προϊόντος MORGAN 83 WP (captan 83% β/β).

Συγκριμένα αφαιρούνται από το φάσμα του προϊόντος οι καλλιέργειες της αμυγδαλιάς, της πιπεριάς (Υ) και του πεπονιού (Υ).

Ο παραπάνω κανονισμός είναι ήδη σε ισχύ, οπότε θα πρέπει να υπάρχει σχετική ενημέρωση του τελικού χρήστη του προϊόντος για την παραπάνω αλλαγή με σκοπό τη συμμόρφωση με τον Καν. 2016/452/ΕΕ.

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τεχνικό Τμήμα της ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ (τηλ. 210 5550431).