Τροποποιήθηκε, με την υπ. αρ. 12729/138262/9.12.2016 Απόφαση, η με αριθμό έγκρισης 7968 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) DIQUELL 20 SL (δ.ο. diquat), σε εφαρμογή του Καν. 1002/2016/ΕΕ.

Σύμφωνα με την ανωτέρω τροποποίηση, προστίθεται ο παρακάτω περιορισμός όσον αφόρα στη χρήση του προϊόντος:

«Σε ελαιώνες που έχει γίνει εφαρμογή του προϊόντος απαγορεύεται να συγκομίζονται καρποί απευθείας από το έδαφος παρά μόνο όταν γίνεται χρήση διχτύων/ ελαιόπανων».

Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει να ενημερώνει για την παρούσα τους επαγγελματίες χρήστες, και να βεβαιώνει τούτο στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.

Τέλος, οι παραγωγοί/ επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος, οφείλουν να συμμορφώνονται με την ανωτέρω απόφαση.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας μας (τηλ. 210 5550431).