Εγκρίθηκε με την απόφαση 11289/123920/06.12.2016 το ζιζανιοκτόνο IPIGLYCE NEW 36 SL (δ.ο. glyphosate 36% β/ο) (Αρ. έγκρισης 70189/06.12.2016).

Το IPIGLYCE NEW 36 SL είναι νέο σκεύασμα glyphosate, προϊόν της Monsanto Europe S.A. σε συνεργασία με την Finchimica S.p.A., το οποίο, σε εφαρμογή του Καν. 1313/2016/ΕΕ, δεν περιέχει τη βοηθητική ουσία POE-tallowamine και θα διατίθεται άμεσα στην ελληνική αγορά από την ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τεχνικό τμήμα (τηλ. 210 5550431) ή με τους κατά τόπους γεωπόνους της εταιρίας μας.